Naamghosa

Naamghosa written by Madhabdeva

ছবি || ভজন

মুক্তিত নিস্পৃহ যিটো       সেহি ভকতক নমো

ৰসময় মাগোহো ভকতি |

সমস্ত মস্তক মণি       নিজ ভকতৰ বৈশ্য

ভজো হেন দেৱ যদুপতি ||

যাৰ ৰাম-কৃষ্ণ নাম       নামে ভৱ-সিন্ধু তৰি

পাৱে পৰমপদ পাপী যত |

সদানন্দ সনাতন       হেনয় কৃষ্ণক সদা

উপাসা কৰোহোঁ হৃদয়ত ||