Borgeet

Borgeet written by Madhabdeva

জয় জয় ৰাম ৰাঘৱ ৰঘুকুল পঙ্কজ

ৰাগ – সিন্ধুৰা

 ধ্ৰুং –
জয় জয় ৰাম ৰাঘৱ ৰঘুকুল পঙ্কজ
দিনকৰ ৰাম মুৰাৰি।
যো পদ কমল সুৰাসুৰে সেৱতে
সকল ভুৱন অধিকাৰী॥

 পদ -
বালি ঘালি পালি সুগ্ৰীৱ কপি
বাৰিধি বান্ধল হেতু।
নিশাচৰ সাথে দশানন ঘাতে
জন জন মঙ্গল হেতু॥
জানকী লক্ষ্মণ সুগ্ৰীৱ বিভীষণ
মাৰুতি সব সৈন্য সাথে।
পুষ্পক যানহি আসি আপোন পুৰী
ভয়ো নৰপতি ৰঘুনাথে॥
শিৰে শশীমণ্ডল ছত্ৰ সুনিৰ্ম্মল
শ্বেত চামৰ দোহো ঢোলে।
মিলন মহোত্সৱ পৰম কোলাহল
সব লোই মঙ্গল ৰোলে॥
শঙ্খ মৃদঙ্গ মুৰুজ ধ্বনি বাজত
দুম দুম দুন্দুভি ঢোলে।
পঞ্চ শৱদ শুভ মিলন মহোত্সৱ
জয় জয় ৰাঘৱ বোলে॥
ব্ৰহ্মা পুৰন্দৰ হৰ মুনি কিন্নৰ
চাৰণ মিলন ৰঙ্গে।
ৰতন সিংহাসনে বসি ৰঘুনন্দন
ৰাজতু জানকী সঙ্গে॥
নিত্য নিৰঞ্জন জনগন কাৰণ
ৰামৰূপে অৱতাৰা।
ৰঘুপতি চৰণ কমল ভৃঙ্গ মাধৱ
কহ গতি ৰাম হামাৰা ॥